ÎNAPOI

Stiri Locale Calarasi

În data de 30 ianuarie 2024, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vlad

Țepeș din județul Călărași, condusă de primarul Iliuta Marian, a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Cu obiective ambițioase și un plan bine conturat, această inițiativă are ca scop aducerea de îmbunătățiri semnificative în infrastructura locală, reprezentând un pas concret spre îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.


Obiectul acestui contract constă în alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în valoare totală de 8.885.257,16 lei. Această sumă are ca destinație realizarea proiectului de investiții “Modernizarea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași”. Finanțarea este acordată în conformitate cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1371/2022, aprobat pentru listarea obiectivelor de investiții și alocarea sumelor pentru Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Acest program acoperă categoriile de investiții menționate la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările ulterioare, pentru județul Călărași, în perioada 2022-2028.


Investiția totală se ridică la 9.512.977,83 lei.


Costurile asociate contribuției din bugetul de stat sunt cele stabilite conform Normelor Metodologice.

Astăzi am încheiat contracte menite să îmbunătățească nivelul de trai în 28 de județe. Cu o echipă dedicată din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, mă asigur că ne ținem de cuvânt și realizăm toate obiectivele propuse prin semnarea a 35 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny”, subliniază ministrul Adrian-Ioan Veștea.


Proiectele, evaluate la suma totală de 481.322.870,98 lei, vizează modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, instalarea stațiilor de pompare și de epurare, extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, precum și construirea sau modernizarea unor poduri.


Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” se concentrează pe realizarea a peste 9.000 km de rețele de alimentare cu apă, 17.000 km de rețele de canalizare, 2.000 km de drumuri județene și 15.000 km de drumuri locale. De asemenea, programul vizează implementarea a 104 obiective de investiții preluate din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), concentrate pe sistemele de distribuție a gazelor naturale.

VLAD ȚEPEȘ: CONTRACT SEMNAT
ÎN CADRUL PNI ANGHEL SALIGNY

01 februarie 2024