ÎNAPOI

Stiri Locale Calarasi

ale Recensământului Populaţiei şi Locuințelor, runda 2021 (RPL2021), populația rezidentă a județului nostru este de 283.000 de persoane (283.458 de persoane), în scădere cu 23 de mii de locuitori (23.233 de persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populaţiei rezidente este de sex feminin (144 de mii, reprezentând 50,9%) și trăiește în mediul rural (183 de mii, reprezentând 64,5%).

Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Călăraşi se situează pe locul 34 în ierarhia judeţelor.


Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat la nivelul județului Călărași. Vârsta medie a populaţiei rezidente crescând la 42,4 ani (față de 41,1 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este egală (42,4 ani). În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Călăraşi se plasează pe locul 22. În cadrul Regiunii Sud Muntenia din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 43,6 ani, județul nostru poziționându-se pe locul  al 6.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Călăraşi este 121,1 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere cu 0,1.

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependenţa demografică care, pentru judeţul nostru are valoarea de  57,1 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât raportului de dependență demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.


Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Căscioarele (1546 locuitori, –19,1% față de populația din 2011) și  comuna Sohatu (2650 locuitori, –18,2% față de populația din 2011).

Ca şi la RPL 2011, comuna cea mai mică din județ este comuna Gurbăneşti cu numai 1148 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 1380 locuitori).

Cea mai mare comună din județ este comuna Modelu care a crescut față de RPL2011 cu 213 persoane, menținându-şi această poziție fruntașă la ambele recensăminte.


Orașul Lehliu Gară este orașul cel mai mic din cadrul județului (5991 locuitori față de 6502 locuitori la RPL2011).

Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este Budeşti (7126 locuitori faţă de 7725 locuitori la RPL2011) .

Municipiul Călăraşi, reședință a județului în care locuim, are o populație rezidentă de 58215 persoane, mai mică decât în urmă cu zece ani, cu 6966 persoane.


Populația activă a  județului Călăraşi este de 115 mii persoane, fiind compusă din 105,9 mii persoane ocupate și din 9 mii de șomeri.

Populația inactivă cuprinde 168,5 mii persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă aproape două cincimi (37,5%), iar elevii și studenții aproape o treime (28,5%).


Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Călăraşi se situează pe locul 25 în ierarhia judeţelor.

Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Călăraşi se situează pe locul 14  în ierarhia judeţelor.

Instituția Prefectului-Județul Călărași informează că, potrivit rezultatelor provizorii

RECENSĂMÂNTUL DIN 2021
REZULTATE PROVIZORII

03 februarie 2023