© Acest site este parte a Antena 1 Calarasi srl.

Știri Locale Emisiuni Conferințe de presă

AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru
accesarea fondurilor europene pentru investiții
în procesarea sau marketingul produselor
din sectorul pomicol


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet www.afir.info, Ghidul solicitantului pentru obținerea sprijinului financiar prin submăsura 4.2a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Submăsura finanțează investiții în procesarea sau marketingul produselor din sectorul pomicol.

Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se va desfășura în intervalul 14 octombrie 2021, ora 9.00 – 14 ianuarie 2022, ora 16.00. Suma totală disponibilă pentru investiții în cadrul acestei sesiuni este de 20,4 milioane euro.

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.2a sunt întreprinderile - întreprinderile mari, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, și cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiții corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii și de 40% pentru întreprinderi mari și forme asociative. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

Valoarea fondurilor europene care pot fi obținute variază în funcție de tipul de beneficiar și de investiție. Astfel, pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, sprijinul financiar este de 800.000 de euro/ proiect. Pentru întreprinderi mijlocii, valoarea sprijinului poate ajunge la 1,1 milioane euro, iar pentru întreprinderi mari  valoarea sprijinului poate ajunge la 1,5 milioane euro.


Solicitantul trebuie să respecte o serie de condiții minime pentru a accesa fondurile disponibile prin această linie de finanțare, printre care se află încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili, încadrarea investiției în cel puţin una dintre acțiunile sau operațiunile eligibile, demonstrarea viabilității economice a investiției în baza prezentării documentației tehnico-economice.

Comunicate de presă