© Acest site este parte a Antena 1 Calarasi srl.

Știri Locale Emisiuni Conferințe de presă

Instituția Prefectului – jud. Călărași, prin Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea
Vehiculelor Călărași, colectează anual o cantitate de
aproximati 3000 kg deșeuri de aluminiu, rezultate în
urma confecționării, abandonării de către populație și a retragerii de la foștii proprietari a plăcuțelor cu numere de înmatriculare, cantitate ce trebuie valorificată anual prin agenți economici autorizați în acest sens.


Operatorii economici interesați de achiziționarea acestor deșeuri pentru cantitatea aferentă anului 2021, sunt rugați să depună oferta de preț/kg, la Registratura Instituției Prefectului – jud. Călărași, str. Sloboziei nr. 9-11, mun. Călărași până cel târziu la data de 04.03.2021, ora 10:00, însoțită de următoarele documente:


  • - certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic este adecvat obiectului contractului de vânzare-cumpărare, preluare deșeuri neferoase,
  • - autorizația de mediu, copie conform cu originalul,
  • - certificat de atestare fiscală.


Criteriul de atribuire al contractului este prețul unitar lei/kg cel mai mare ofertat. Se va încheia un contract de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 12 luni.

Comunicate de presă